Back to Top

PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Switch languages

Select your language

Certified translations

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Wij leveren beëdigde vertalingen aan notaris- en advocatenkantoren, aan bedrijven en aan particulieren.

 

 

Wat is een beëdigde vertaling?

 

 

Een beëdigde vertaling is een vertaling die vergezeld gaat van een verklaring van de vertaler, dat naar zijn oordeel de vertaling een preciese en waarheidsgetrouwe vertaling is van de originele tekst. Een dergelijke vertaling vervangt als het ware de originele tekst en kan ingebracht worden in juridische procedures, waarbij men zich op de vertaling wil kunnen baseren.

 

Verder heeft een beëdigd vertaler in Nederland een eed of belofte afgelegd voor een Nederlandse rechter, waarin de vertaler belooft de door hem of haar te vertalen teksten vertrouwelijk te zullen behandelen en op generlei wijze gebruik te zullen maken van zijn of haar kennis ervan in eigen voordeel. Een beëdigd vertaler mag uw bedrijfsgevoelige of privé informatie niet bekend maken aan derden of bijvoorbeeld met kennis ervan transacties aangaan in zijn eigen voordeel of in het voordeel van een derde, zonder daarmee zijn eed of belofte te schenden.

 

 

Beëdigde vertalingen voor bedrijven

 

Wij leveren beëdigde vertalingen meestal in verband met juridische procedures, bij overname, verkoop of koop van bedrijven of activa, of overdracht van bijv. aandelen. De te vertalen documenten betreffen meestal statuten van bedrijven, uittreksels KvK, en diverse overeenkomsten.

 

 

Beëdigde vertalingen voor particulieren

 

De meest gangbare beëdigde vertalingen die wij voor particulieren uitvoeren zijn:

 

 • vertalingen van geboorteaktes
 • huwelijksaktes
 • uittreksels van het GBA
 • koop- en hypotheekaktes
 • curricula vitae en
 • diploma's.
 •  

Meestal hebben particulieren beëdigde vertalingen nodig voor emigratie­doel­einden.

 

Praktische zaken

 

Een beëdigde vertaling bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • de vertaling;
 • een verklaring van de beëdigde vertaler;
 • het originele document of een gewaarmerkte kopie ervan of een gewone kopie van het origineel.
 •  

Deze drie onderdelen worden onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Indien ze losgemaakt worden van elkaar, verliest de beëdigde vertaling zijn geldigheid. Ook als er aantekeningen of wijzigingen worden aangebracht, verliest de beëdigde vertaling zijn geldigheid.

 

 

Hechting van de vertaling aan het origineel

 

In principe wordt de beëdigde vertaling aan het origineel gehecht.

 

In sommige gevallen is het niet gewenst het origineel vast te hechten aan de vertaling. Dit is bijvoorbeeld het geval als het origineel een waardevol document is (een aandelencertificaat, diploma, de enige kopie van een testament, contract of ander waardevol document).  U wilt uiteraard niet dat de vertaler gaten maakt in uw diploma en er stempels en handtekeningen op zet! Ook als u de beëdigde vertaling moet opsturen naar een buitenlandse overheid in verband met emigratie wilt u niet de kans lopen dat het document verloren gaat. In zulke gevallen kan de beëdigde vertaling aangehecht worden aan een 'gewaarmerkte kopie'.

 

 

Hechting van de vertaling aan een gewaarmerkte kopie

 

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het origineel, waarop een verklaring van een notaris of gemeente staat, dat de kopie een exacte kopie is van het origineel.

 

Tip 1:

 

Als u zelf een kopie maakt en vervolgens naar de gemeente of notaris gaat, moeten de twee documenten woord voor woord gecheckt worden om vast te stellen dat ze identiek zijn. Als de gemeente of notaris zelf de kopie maakt, gaat dat sneller en weet de notaris of gemeente dat de kopie een exacte kopie is van het origineel.

 


Tip 2:

 

De gemeente zet een stempel op de kopie en de notaris hecht meestal een verklaring daaraan vast. In het geval van beëdigde vertalingen in het Engels is het raadzaam de gemeente te vragen Engelse stempels te gebruiken (als de gemeente die heeft) of de notaris te vragen een Engelse verklaring aan de kopie te hechten. Anders moet de stempel of de verklaring ook vertaald worden, wat onnodige kosten met zich meebrengt.

 

Hechting van de vertaling aan een gewaarmerkte kopie

 

In dit geval dient u er rekening mee te houden dat men u altijd de vraag kan stellen of de kopie een exacte kopie is van het origineel. Het later laten waarmerken van de kopie, waarbij woord voor woord de documenten moeten worden vergeleken, kan een tijdrovende en dus kostbare zaak worden, zeker bij lange documenten.