Back to Top

PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Switch languages

Select your language

Linguistic advice

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Het komt geregeld voor dat bedrijven en instellingen voor vragen komen te staan omtrent de wijze waarop een tekst moet worden geïnterpreteerd of de termen of frasen die in een bepaalde context gebruikt moeten worden.

 

Als het gaat om een overeenkomst of conflict kan er behoefte bestaan aan een taalkundige uitleg van de mogelijke interpretaties van een belangrijke zin of zinsnede. Een jurist weet soms hoe de zinsnede juridisch moet worden uitgelegd, maar kan vaak geen overtuigende taalkundige onderbouwing geven van zijn interpretatie. Wij kunnen u hiermee assisteren om u in staat te stellen uw standpunt te verduidelijken.

 

In het hoger onderwijs worden  regelmatig innovatieve opleidingen  en examenonderdelen ontwikkeld, die een naam moeten krijgen. Een goed bedachte Nederlandse benaming heeft niet het gewenste effect als die te letterlijk vertaald wordt in het Engels. Wij kunnen onderzoek doen naar verwante kennisdomeinen en een voorstel doen voor een naam.

 

Bij marketing-activiteiten kunnen wij bedrijven en instellingen taalkundig adviseren over de stijl die gehanteerd wordt in communicatie met bepaalde doelgroepen.