Back to Top

PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Switch languages

Select your language

Translation services

Our new website is in the process of being translated. The relevant information is included here temporarily in Dutch. If you have any queries, kindly contact us by telephone (+31-20-6185795) or email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

De vertalers van PLS Professional Language Services leveren vertalingen van hoge kwaliteit. Wij bieden zowel reguliere als beëdigde vertalingen, voornamelijk vanuit het Nederlands naar het Engels en andersom. Onze vertalers zijn gespecialiseerd in het vertalen van teksten van financiële en juridische aard, zoals jaarverslagen, overeenkomsten, notariële aktes, financiële rapporten, beleggingsanalyses, ALM-studies, algemene voorwaarden, statuten, reglementen, offertes en presentaties. Ook hebben wij veel ervaring met het vertalen van teksten voor het hoger onderwijs, zoals syllabi, onderwijs- en examenreglementen en voorlichtingsmateriaal. Teksten van algemene aard, waaronder correspondentie en marketingteksten, worden ook veelvuldig door ons vertaald.

 

Tijdens het vertalen wordt de formulering van de brontekst door onze vertalers nauwkeurig bekeken. Eventuele inconsistenties worden bij de klant onder de aandacht gebracht en in onderling overleg wordt de brontekst zo nodig aangepast. Onze vertalers zijn als geen ander in staat de rol van peer reviewer op zich te nemen op het gebied van taal.